Haag’s Riv & Sanering AB startade år 2004 under namnet Haags Industri & fastighetsservice men
bytte namn år 2009 Till Haag’s Riv & Sanering AB. Vi sysselsätter i dag ca: 12-14 personer med
olika sorters sanering

Vi utför b.la asbestsanering, PCB sanering fuktsanering, hussvamp sanering, PCB Inventering.*
Andra rivningsobjekt som ex. rivning husdelar/hus, badrumsrivningar, bilning av alla slag.

Betonghåltagning, (diamantborr), brandtätning, samt blästring av ex. Stensocklar ute som inne
( äldre hus), balkongplattor m.m. Inga jobb är främmande för oss.

Vi har 23 års erfarenhet i branschen.

Hälsningar
Kent Haag & Christoffer Haag